Delodajalec mora ob prenehanju delovnega razmerja de-aktivirati e-poštni predal delavca

Deaktivirati mora e-poštni predal delavca

Deaktivirati mora e-poštni predal delavca zaradi prenehanja pravne podlage (48. člen ZDR-1) tj ker ni več delovnega razmerja, in za to ne potrebuje delavčeve privolitve.

 

obračun plač, delovno razmerje, personalna mapa delavca

Informacijski pooblaščenec v mnenju dodaja, da mora imeti delavec, ki odhaja možnost, da iz službenega predala e-pošte bodisi izbriše sporočila in dokumente zasebne narave bodisi jih shrani na drug podatkovnimedij (npr. USB ključ) ter da obvesti svoje zasebne kontakte, da na ta e-naslov ne bo več dostopen. Ta možnost mora biti delavcu dana, rok za odziv pa mora biti razumen.

 

Če delodajalec utemeljeno sumi, da bi delavec lahko izbrisal tudi pomembne podatke službene narave (npr. podatke, ki predstavljajo intelektualno lastnino podjetja, poslovne skrivnosti) ali jih protipravno posredoval tretjim osebam, se takšen postopek lahko izvede komisijsko in zapisniško. Priporočljivo je, da delavec o izbrisu zasebnih vsebin podpiše izjavo, da na službenem računalniku ni več nobenih podatkov, katerih uporaba bi pomenila poseg v njegovo zasebnost. Izjava je lahko sestavni del primopredajnega zapisnika, s katerim zaposleni vrača službeno opremo delodajalcu.


Preusmeritve elektronske pošte in uporaba službenega elektronskega naslova nekdanjega zaposlenega po prenehanju delovnega razmerja so nezakonite!

 

Okrajno sodišče je pritrdilo odločitvi informacijskega pooblaščenca, da so preusmeritve elektronske pošte in uporaba službenega elektronskega naslova nekdanjega zaposlenega po prenehanju delovnega razmerja nezakonite. Pomenijo namreč kršitev zakona o varovanju osebnih podatkov, je leta 2015 sporočila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Delodajalec je trdil, da je bila preusmeritev elektronske pošte bivše zaposlene potrebna za zagotovitev kontinuitete dela, a mu je sodišče sporočilo To je nezakonito!

Informacijski pooblaščenec je že večkrat opozarjal na nedopustne prakse nekaterih delodajalcev, ki preusmerjajo elektronsko pošto oz. ohranjajo aktiven elektronski naslov nekdanjih zaposlenih.

 

Sodišče je delodajalca kaznovalo

Tokrat je o tem prvič odločalo tudi pristojno okrajno sodišče in pritrdilo odločitvi informacijskega pooblaščenca, ki je v prekrškovnem postopku zaradi preusmeritve službene elektronske pošte nekdanje zaposlene na elektronski naslov druge zaposlene oglobil delodajalca in njuni odgovorni osebi. Okrajno sodišče tako ni pritrdilo delodajalcu, da je bila preusmeritev elektronske pošte bivše zaposlene potrebna za zagotovitev kontinuitete dela in poslovne komunikacije s strankami, kupci ter poslovnimi partnerji družbe.

 

Ni dovolj privolitev bivše zaposlene osebe

Za to namreč ne zadostuje samo strinjanje bivše zaposlene z obdelavo njenih osebnih podatkov, v tem primeru elektronskega naslova, ampak bi bila potrebna tudi privolitev vseh pošiljateljev sporočil na ta naslov. Iz vsakega prejetega sporočila je namreč razviden tudi naslov pošiljatelja, ki je prav tako osebni podatek, ki ga ni dovoljeno obdelovati.

Sodišče je zapisalo, da bi lahko delodajalec zagotovil kontinuiteto dela na drug zakonit način, brez poseganja v komunikacijsko zasebnost posameznikov, npr. z ukinitvijo elektronskega naslova bivše zaposlene in hkratnem avtomatskem obvestilu o neobstoju naslova, pošiljatelji pa bi v podjetju poiskali novi kontakt.

 

Nezakonita je tudi preusmeritev pošte

Do enake kršitve pride tudi v primeru, če delodajalec preusmerja elektronsko pošto (še) zaposlenega delavca. Informacijski pooblaščenec lahko za takšne nezakonite preusmeritve izreče tudi denarno globo, zato znova poziva delodajalce, naj bodo pozorni in po prekinitvah delovnih razmerij dosledno ukinjajo elektronske naslove bivših zaposlenih ter nameščajo avtomatske odzivnike in dodajo kontakt osebe, na katero se lahko poslovni partnerji in stranke obrnejo.

 

Vir : Mnenje informacijskega pooblaščenca

 

_


Tematike: poslovna vizija | poslanstvo in vizija podjetja | računovodstvo za d.o.o. | računovodstvo za s.p. | računovodstvo forum | računovodstvo novo mesto | računovodstvo koper | računovodstvo nova gorica | računovodstvo celje | računovodstvo maribor | računovodstvo šenčur | knjigovodstvo britof | knjigovodstvo kranj | davčno svetovanje preddvor | davčno svetovanje jesenice | davčno svetovanje radovljica | knjigovodske storitve bled | knjigovodske storitve bohinj | knjigovodske storitve kranjska gora | knjigovodske storitve cenik | računovodske storitve cenik | cenik davčno svetovanje | cenik obračun plač | računovodske storitve ljubljana | računovodski servis ribnica | računovodski servis kočevje | računovodski servis velike lašče | računovodski servis škofljica | kompletne računovodske storitve kranj | kompletne računovodske storitve ljubljana | kompletne računovodske storitve zagorje trbovlje hrastnik | vrhnika računovodsko podjetje | sežana računovodsko podjetje | divača računovodsko podjetje.


 

    Računovodstvo

    Davčno svetovanje

    Nakup d.o.o.

    Virtualna pisarna