Mesečna MINIMALNA PLAČA za leto 2024 znaša 1.253,90 evra bruto

Minimalna plača bo v letu 2024 znašala 1253,90 evra bruto. Vlada je namreč sprejela odločitev o 4,2-odstotnem povišanju le-te.

 

Minimalna plača bo v letu 2024 znašala 1253,90 evra bruto. Vlada je namreč sprejela odločitev o 4,2-odstotnem povišanju le-te.
.
Področje minimalne plače ureja Zakon o minimalni plači, ki določa pravico do minimalne plače ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.
.
Vlada je pri odločitvi o uskladitvi minimalne plače upoštevala zakonski minimum in s tem tudi pričakovanja delodajalskih združenj, saj je znesek uskladila z decembrsko letno inflacijo. Minimalna plača se je s tem zvišala za cca 50 evrov bruto – s 1203,36 evra se je namreč povišala na 1253,90 evra bruto. Nov znesek minimalne plače velja za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2024 dalje.
.
.

V preteklih letih je minimalna plača znašala:

.

od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023: 1.203,36 evra
od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022: 1.074,43 evra
od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021: 1.024,24 evra
od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020: 940,58 evra
od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019: 886,63 evra
od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018: 842,79 evra
od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017: 804,96 evra
od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016: 790,73 evra
od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015: 790,73 evra
od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014: 789,15 evra
od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013: 783,66 evra
od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012: 763,06 evra
od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011: 748,10 evra
od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010: 734,15 evra
od 1. avgusta 2009 do 28. februarja 2010: 597,43 evra
od 1. avgusta 2008 do 31. julija 2009: 589,19 evra
od 1. marca 2008 do 31. julija 2008: 566,53 evra
od 1. avgusta 2007 do 29. februarja 2008: 538,53 evra
od 1. avgusta 2006 do 31. julija 2007: 521,83 evra (125.052,00 slovenskih tolarjev (SIT)
od avgusta 2005: 122.600,00 SIT
od avgusta 2004: 117.500,00 SIT
za mesec december 2003 in nadaljnje mesece: 111.484 SIT
za mesec avgust 2003 in nadaljnje mesece: 110.380,00 SIT
.
.

Zakon o minimalni plači >> http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5861

.
.

V minimalno plačo se ne vštevajo vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi (uveljavljeno s prvim januarjem 2020).

.

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

    Računovodstvo

    Davčno svetovanje

    Nakup d.o.o.

    Virtualna pisarna