Po novem plačevanje prispevkov za socialno varnost samostojnih podjetnikov in zasebnikov z enim plačilnim nalogom (eRačunom)

Finančna uprava RS po novem družbenikom in samozaposlenim omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilnim nalogom. To pomeni, da bo zavezancem plačevanje obveznosti poenostavljeno in cenejše, saj se bodo zmanjšali stroški plačilnega prometa tj. stroški bančnih provizij. Namesto štirih virmanov/položnic za štiri različne prispevke za socialno varnost, bo lahko davčni zavezanec vse plačal z enim e-računom.

 

Kdo bo lahko plačeval prispevke z e-računom?

Furs bo plačevanje obveznosti na podlagi e-računa uvajal postopoma. Sprva bo rešitev na voljo družbenikom in samozaposlenim, to je osebam, ki

 • so družbniki enoosebne d.o.o.
 • samostojnim podjetnikom
 • drugim zasebnikom, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dejavnost (npr. samostojnim kulturnikom, športnikom, odvetnikom, notarjem, novinarjem, arhitektom, programerjem in drugim zasebnikom. Ti so tudi sami dolžni obračunavati prispevke za socialno varnost.

 

V prihodnje bodo način poravnave davčnih obveznosti preko e-računov zagotovili tudi pravnim osebam. Na spletni strani FURS bo objavljen seznam, katere vrste obveznosti je mogoče poravnati z e-računom.

 

Kako bo potekalo plačevanje z e-računom?

Zavezanec bo lahko še vedno uporabljal način plačevanja obveznosti, kot ga je do sedaj. Še vedno bo lahko s plačilnimi nalogi plačeval vsako obveznost posebej ali pa bo na enem plačilnem nalogu združil tista plačila, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno.

Lahko pa se bo odločil za poenostavitev plačevanja. V tem primeru se bo moral pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa. FURS bo takšnemu zavezancu na podlagi obračuna dajatev pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo FURS poslal zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki.

E-računi bodo poslani bankam, zavezanec pa bo lahko do njih dostopal prek svoje spletne banke, kjer bo lahko predizpolnjen plačilni nalog tudi potrdil in s tem neposredno poravnal znesek obveznosti.

 

prispevki za socialno varnost, plačevanje davčnih obveznosti, plačevanje prispevkov za enim plačilnim nalogom eračunom
Po novem bo možno plačilo vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim e-računom (plačilo z eno položnico), ki jo boste po registraciji prejemali v elektronsko banko.

 

Kdaj bo FURS poslal prve e-račune?

Zavezanci že lahko v svojih bankah začnejo s postopki registracije za prejemnika e-računa. Prve e-račune pa bo FURS izdal po 15. juniju, ko se izteče rok za predložitev obračunov prispevkov za socialno varnost za maj 2019.

 

Katere vse obveznosti bo lahko zavezanec plačal na enem e-računu?

Zavezanec bo lahko vsak mesec na enem e-računu plačal vse štiri prispevke za socialno varnost:

 • prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • prispevke za zdravstveno zavarovanje,
 • prispevke za starševsko varstvo,
 • prispevke za primer brezposelnosti.

 

Kdaj v mesecu bo zavezanec prejel e-račun za prispevke za socialno varnost in do kdaj ga mora poravnati?

Izdaja in plačilo e-računa sta neposredno vezana na predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost in plačilo te obveznosti. Roka se glede tega nista spreminjala. Omenjene obračune je treba preko eDavkov predložiti do 15. v mesecu, zneske pa je treba poravnati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. E-račun bo tako izdan po predložitvi obračuna.

 

Način obračunavanja davkov in prispevkov se ne spreminja

Sprememba se nanaša zgolj na plačevanje obveznosti. Način obračunavanja in poročanja o akontaciji dohodnine in prispevkih za socialno varnost ostaja takšen, kot je bil doslej, se pravi preko sistema eDavki in še vedno je v primeru neplačila obračun prispevkov za socialno varnost izvršilni naslov v postopkih izterjave.

 

FURS tudi opozarja, da se bodo samozaposlene osebe lahko same odločile, če bodo za plačevanje prispevkov v prihodnje uporabljale zgolj en e-račun. Kdor bo želel, bo mesečne prispevke za socialno varnost še vedno lahko poravnal na ločenih položnicah.

 

Postopek vzpostavitve plačevanja prispevkov zgolj prek enega e-računa:

 • Zavezanec se bo moral pri svoji spletni banki prijaviti na opcijo “prejem e-računa”. Pri tem bo moral potrditi, da se strinja s splošnimi pogoji plačevanja dajatev z e-računom;
 • FURS bo zavezancu na podlagi obračuna dajatev pripravil zbirni plačilni nalog. Ta bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev;
 • FURS bo zavezancu prek spletne banke poslal zbirni plačilni nalog kot e-račun v enotni standardizirani obliki eSlog;
 • E-računi bodo nato poslani bankam. Do njih bo zavezanec dostopal prek spletne banke. Na tak način bo lahko potrdil predizpolnjeni plačilni nalog in tako poravnal skupni znesek.

 

Način poravnavanja obveznosti različnih blagajn

E-račun je pripravljen na podlagi mesečnega obračuna prispevkov in vključuje informacijo, koliko prispevkov pripada posamezni blagajni. S prejetim plačilom na podlagi e-računa se rednim plačnikom tako poravnajo prispevki, ki so navedeni na e-računu. Če plačilo ne zadostuje za plačilo vseh obveznosti, se posamezna vrsta prispevka poravna v sorazmernem deležu glede na zneske, ki so določeni na e-računu.

 

Če ima zavezanec v času plačila e-računa odprte še stare obveznosti iz navedenih prispevkov, se tudi če plača z e-računom, najprej poravnajo starejše obveznosti.

 

Več informacij na spletni strani FURS: http://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/novica/placila_vseh_mesecnih_prispevkov_za_socialno_varnost_z_enim_e_racunom_9245/

 


Tematike:

računovodstvo Ljubljana | računovodstvo Kranj | računovodstvo Grosuplje | računovodstvo Ribnica | računovodstvo Kočevje | računovodstvo Velike Lašče | računovodstvo Turjak | računovodstvo Škofljica | računovodstvo Ig | računovodstvo Bloke | računovodstvo Cerknica | računovodstvo Radovljica | računovodstvo Bled | računovodstvo Jesenice | računovodstvo Krvavec | računovodstvo Šenčur | računovodstvo Škofja Loka | računovodstvo Medvode | računovodstvo Naklo | računovodstvo Ivančna Gorica | računovodstvo Trebnje | računovodstvo Novo mesto | računovodske storitve za s.p. | računovodske storitve za d.o.o. | računovodske storitve za društvo | računovodske storitve za zavod | računovodske storitve za zasebnike | davčna napoved | davčno svetovanje | računovodski program | računovodja | knjigovodski servis | računovodski servis | knjigovodske storitve | knjigovodstvo | knjigovodja | durs | furs | davek | plačevanje prispevkov s.p. | sklici za plačilo prispevkov | obračun plač | iščem računovodstvo | ugodne računovodske storitve | ugodno računovodstvo | računovodsko svetovanje |  davčno svetovanje | nakup podjetja d.o.o. | prodaja podjetij | registracija poslovnega naslova | virtualna pisarna |

 

 

  Računovodstvo

  Davčno svetovanje

  Nakup d.o.o.

  Virtualna pisarna