Podaljšanje veljavnosti turističnih bonov

Vlada je na seji 3.12.2020 izdala sklep o podaljšanju veljavnosti turističnega bona in sicer do 31. decembra 2021 za upravičence, ki bonov do uveljavitve sklepa še niso koristili.

 

 

V zakonu, s katerim je vlada uvedla turistične bone, je bilo določeno, da lahko vlada s sklepom omenjeni ukrep podaljša največ za obdobje dvanajstih mesecev.

 

Turistični bon je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave Republike Slovenije eDavki, ki ga ima vsaka oseba, ki je imela stalno prebivališče v Sloveniji na dan 13. 3. 2020, in ga lahko unovči pri ponudnikih turističnih storitev za nastanitve ali nastanitve z zajtrkom v Sloveniji.

 

Bone je mogoče unovčiti od 19. junija 2020 do 31. decembra 2021.

 

Klicni center za turistične bone

T: 08 200 1005

E: bon.info(at)gov.si

Delovni čas klicnega centra:

Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Petek: od 8. do 13. ure

 

Kje lahko bon izkoristim?

Ponudnik storitev na področju turizma v Republiki Sloveniji, pri kateremu se bon unovči, je poslovni subjekt, vpisan kadarkoli v letu 2020 v Poslovni register RS in v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji:

55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,
55.201 – Počitniški domovi in letovišča,
55.202 – Turistične kmetije s sobami,
55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom,
55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča,
55.209 – Druge nastanitve za krajši čas,
55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

 

Viri:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

vladni spletni portal gov.si,

Spletni portal Furs fu.gov.si

 

Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1345?sop=2020-01-1345

 

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) ‡

(35. člen govori o turističnih bonih)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8206

 

    Računovodstvo

    Davčno svetovanje

    Nakup d.o.o.

    Virtualna pisarna