Posebna nižja 5% stopnja DDV za knjige

Posebna nižja stopnja DDV v višini 5 % se uporablja za dobave opravljene od vključno 1. 1. 2020 dalje.

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L)

 

 

V skladu z novelo zakona o DDV se uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %, in sicer za:

  • dobavo knjig, časopi­sov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobar­vankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine.
  • knjižnično izposojo vseh zgoraj naštetih stvari.

 

Posebna nižja stopnja DDV v višini 5 % se uporablja tudi pri uvozu navedenega blaga.

Zaradi uvedbe posebne nižje stopnje DDV v višini 5 % bo uvedena tudi nova šifra 3D053, ki se bo tudi uporabljala od 1. 1. 2020. Posebna nižja stopnja se bo uveljavljala z vpisom šifre (3D053)(41/2) v polje 44 carinske deklaracije. V skladu s tem bo spremenjen tudi Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s finančno upravo RS in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti.

 

Vir: FURS

 

 

    Računovodstvo

    Davčno svetovanje

    Nakup d.o.o.

    Virtualna pisarna