Število delovnih dni za leto 2020 (40-urni delovni teden)

Število delovnih dni v letu 2020 – po mesecih

Število delovnih dni po mesecih v letu 2020

Mesec

Delovniki – dni (ur)

Prazniki – dni (ur)

Skupaj dni

Skupaj ur

januar

21 (168)

2 (16)

23

184

februar

20 (160)

0

20

160

marec

22 (176)

0

22

176

april

20 (160)

2 (16)

22

176

maj

20 (160)

1 (8)

21

168

junij

21 (168)

1 (8)

22

176

julij

23 (184)

0

23

184

avgust

21 (168)

0

21

168

september

22 (176)

0

22

176

oktober

22 (176)

0

22

176

november

21 (168)

0

21

168

december

22 (176)

1 (8)

23

184

Skupaj

255 (2040)

7 (56)

262

2096


Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2020

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta. Za izplačila od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2020, znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 975,30 eur.

 

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V skladu z določbo 410. člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2020 znaša 58 % povprečne plače.

 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2020 znaša 975,30 eur (58 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018 znaša 1.681,55 eur).

 

Vir: FURS

 


Minimalna plača od 1. januarja 2020

Minimalna plača znaša:
– za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, 886,63 evrov,
– za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, 940,58 evrov.

 


Minimalna plača bo od januarja 2020 že višja (prejme se jo februarja). In sicer 700 Eur neto. Na to plačo gredo po novem še vsi dodatki, ki se doslej niso obračunavali povrh minimalne plače : dodatek na minulo delo (=dodatek za delovno dobo), dodatek za delo v posebnih pogojih dela (izmensko delo, popoldansko delo, terensko delo…) ter plačilo za delovno uspešnost. Prav tako se na bruto plačo obračunajo vsi dodatki, ki so se že doslej obračunali na bruto minimalno plačo tj. dodatki za delo v posebnih pogojih dela: dodatek za nočno delo, dodatek za delo na praznike in dela proste dneve.

 

Dejansko bo tako minimalna plača še višja od 700 Eur neto.

 

Pri obračunu minimalne plače (700 Eur neto) se upošteva tako osnovna kot dodatna splošna dohodninska olajšava. Če se dodatna olajšava ne bi upoštevala pri obračunu plače, bi delavec dobil manj, tj cca 662 Eur neto, ker bi se plačalo 38 Eur več dohodnine; bi pa to dohodnino delavec dobil nazaj skozi letno dohodninsko odločbo.

 


Podatki za pretekla obdobja – Minimalna plača:

 • od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018: 842,79 evrov
 • od 1.januarja 2017 do 31. decembra 2017: 804,96 evrov 
 • od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016: 790,73 evrov
 • od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015: 790,73 evrov
 • od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014: 789,15 evrov
 • od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013: 783,66 evrov
 • od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012: 763,06 evrov
 • od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011: 748,10 evrov
 • od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010: 734,15 evrov
 • od 1. avgusta 2009 do 28. februarja 2010: 597,43 evrov
 • od 1. avgusta 2008 do 31. julija 2009: 589,19 evrov
 • od 1. marca 2008 do 31. julija 2008: 566,53 evrov
 • od 1. avgusta 2007 do 29. februarja 2008: 538,53 evrov
 • od 1. avgusta 2006 do 31. julija 2007:  521,83 evrov (125.052,00 SIT)
 • od avgusta 2005: 122.600,00 SIT
 • od avgusta 2004: 117.500,00 SIT

 

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači s 1. januarjem 2020 iz definicije minimalne plače izvzema vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

 

Od januarja 2021 se bo uporabljala za določitev minimalne bruto plače formula, na podlagi katere bo moral najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške.

 


Zakon o minimalni plači (ZMinP) – celoten tekst zakona :

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5861

 

 


Tematike:

število delovnih ur 2020 | fond ur 2020 | delovne ure 2020 | delovni dnevi 2020 | število delovnih dni | podatki za obračun plač | podatki za obračun plač 2020 | podatki za obračun plač januar 2020 | podatki za obračun plač februar 2020 | podatki za obračun plač marec 2020 | podatki za obračun plač april 2020 | podatki za obračun plač maj 2020 | podatki za obračun plač junij 2020 | podatki za obračun plač julij 2020 | podatki za obračun plač avgust 2020 | podatki za obračun plač september 2020 | podatki za obračun plač oktober 2020 | podatki za obračun plač november 2020 | podatki za obračun plač december 2020 |

 

 

  Računovodstvo

  Davčno svetovanje

  Nakup d.o.o.

  Virtualna pisarna