Plačati akontacijo DDPO in DDD – do 9. aprila 2020! Če ne boste ob temeljni dohodek !

Ali nameravate uveljavljati izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka po ZIUZEOP? Pozor!

 

Eden od pogojev za uveljavitev izredne pomoči so tudi poravnane vse davčne in nedavčne obveznosti, ki jih pobira FURS, na dan uveljavitve ZIUZEOP. Zato opozorilo vsem, ki ste že oddali davčni obračun DDPO in DohDej za leto 2019 do vključno 31. marca 2020. Obrok za mesec marec 2020 ali obrok za prvo trimesečje 2020 ter morebitno poračunsko akontacijo morate plačati najkasneje do 9. 4. 2020, saj v petek 10. 4. 2020, ko je rok za plačilo teh obveznosti, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

 

Samozaposleni in druge osebe (lastniki enoosebnih doo, samostojni podjetniki…), ki se na podlagi sprejetega 34. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP, štejejo za upravičence do mesečnega temeljnega dohodka in nameravajo uveljavljati to pravico, bodo morali imeti na dan uveljavitve ZIUZEOP plačane vse zapadle davčne obveznosti.

 

Sprejet ZIUZEOP bo pričel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Ker se pričakuje, da bo zakon v Uradnem listu objavljen 10. aprila, bo začel veljati 11. aprila, to pomeni, da morate imeti plačane vse davčne obveznosti per 11.4.2020.

 

Rok za plačilo obroka akontacije DDPO ali DDD je sicer 10. 4. 2020, vendar na ta dan banke in hranilnice na evroobmočju ne izvajajo plačilnega prometa, zato je potrebno obroke akontacije in tudi vse druge davčne obveznosti, ki zapadejo v plačilo na dan 10. 4. 2020, plačati do vključno 9. 4.2020.


 

Oznake

temeljni dohodek | koronavirus | plačilo davkov | pogoji za pridobitev | veliki petek | neizvajanje plačilnega prometa 10.4.2020 | pogoj plačani vsi davki in prispevki | Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) |


 

Vir: FURS, OZS

    Računovodstvo

    Davčno svetovanje

    Nakup d.o.o.

    Virtualna pisarna