Zamudne obresti in zakonite zamudne obresti (zakonske zamudne obresti)

Zakonite zamudne obresti

so tiste obresti, ki jih določa zakon in veljajo, če se stranki ne dogovorita drugače. Bistvena funkcija zamudnih obresti je plačilo za uporabo denarja, ki dolžnika spodbuja k čim hitrejši izpolnitvi obveznosti. Zakonske zamudne obresti so urejene v Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) ter v Obligacijskem zakoniku.

 

V Uradnem listu RS, št. 93/20, je objavljena zadnja višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. julija 2020, in znaša 8 odstotkov.

 

Povezava do zadnje objave ministra za finance, ki vsakih 6 mesecev določi novo višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti :https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1718/visina-predpisane-obrestne-mere-zamudnih-obresti

 

 Predpisana obrestna mera zamudnih obresti po 28. 6. 2003

(zgodovinski pregled vrednosti zakonske zamudne obrestne mere)

 

OdDoZOM (letno)Predpis
01.07.202031.12.20208,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 93/2020)
01.01.202030.06.20208,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 02/2020)
01.07.201931.12.20198,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 44/2019)
01.01.201930.06.20198,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 01/2019)
01.07.201831.12.20188,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 46/2018)
01.01.201830.06.20188,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2018)
01.07.201731.12.20178,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 34/2017)
01.01.201730.06.20178,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2017)
01.07.201631.12.20168,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 48/2016)
01.01.201630.06.20168,05%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2016)
01.07.201531.12.20158,05%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 48/2015)
01.01.201530.06.20158,05%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 2/2015)
01.07.201431.12.20148,15%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 50/2014)
01.01.201430.06.20148,25%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2014)
01.07.201331.12.20138,50%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/2013)
01.01.201330.06.20138,75%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2013)
01.07.201231.12.20129,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 51/2012)
01.01.201230.06.20129,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2012)
01.07.201131.12.20119,25%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 54/2011)
01.01.201130.06.20119,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2011)
01.07.201031.12.20109,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 53/2010)
01.01.201030.06.20109,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2010)
01.07.200931.12.20099,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 51/2009)
01.01.200930.06.200910,50%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2009)
01.07.200831.12.200812,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 73/2008)
01.01.200830.06.200812,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 02/08)
01.07.200731.12.200712,00%Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 60/2007)
01.01.200730.06.200711,50%Zakon o spremembah zakona o predpisani obrestni meri (Uradni list RS, št. 105/2006)
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2007)
01.07.200631.12.200612,50%Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 55/2006)
01.01.200630.06.200613,50%Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 118/2005)
01.01.200431.12.200515,50%Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 135/2003)
28.06.200331.12.200317,00%Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/2003)

Vir: Banka Slovenije (https://www.bsi.si/statistika/obrestne-mere/temeljna-in-zamudna-obrestna-mera)

 

 

Obligacijski zakonik, 378. člen, Zamudne obresti

(1) Če je dolžnik v zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti, dolguje poleg glavnice še zamudne obresti.

(2) Obrestna mera zamudnih obresti znaša 8% letno, če poseben zakon ne določa drugače.

 

Obligacijski zakonik, 379. člen, Pogodbeno dogovorjena obrestna mera zamudnih obresti

Upnik in dolžnik se lahko dogovorita, da je obrestna mera zamudnih obresti nižja ali višja od obrestne mere zamudnih obresti, določene z zakonom.

 

Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1)

1. člen

(1) Predpisana obrestna mera zamudnih obresti je letna obrestna mera, po kateri se obrestujejo denarne obveznosti od dneva nastanka dolžnikove zamude do dneva plačila.

(2) Predpisana obrestna mera zamudnih obresti se ne uporablja, če se tako dogovorita upnik in dolžnik.

2. člen

(1) Predpisana obrestna mera zamudnih obresti, ob upoštevanju določbe (d) točke prvega odstavka 3. člena Direktive 2000/35/Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L št. 200, z dne 8. 8. 2000, str. 35), je vodilna obrestna mera, povečana za 8 odstotnih točk.

(2) Predpisana obrestna mera iz prvega odstavka tega člena velja za šestmesečno obdobje, ki se začne s 1. januarjem oziroma 1. julijem.

(3) Vodilna obrestna mera je obrestna mera, ki jo uporablja Evropska centralna banka za operacije glavnega refinanciranja, ki jih je opravila pred prvim koledarskim dnem zadevnega šestmesečnega obdobja.

(4) Minister, pristojen za finance, objavi višino tako določene predpisane obrestne mere zamudnih obresti in vse spremembe v Uradnem listu RS.

 

Izračun zakonskih zamudnih obresti

Zamudne obresti lahko obračunate z aplikacijo na spletnem portalu Vrhovnega sodišča RS : http://izo.sodisce.si/izo-web/spring/izracun

    Računovodstvo

    Davčno svetovanje

    Nakup d.o.o.

    Virtualna pisarna