Davčno svetovanje

za s.p. / d.o.o. / društva / zavode

Davčna optimizacija in preventivno davčno svetovanje > nižji davki

Tekom poslovanja vam sproti kvalitetno davčno svetujemo, da boste plačali minimalne možne davke, v okviru zakonitega. Še posebej pozorni smo na davek od dobička. Poudarek dajemo na preventivno davčno svetovanje, katerega je smiselno izpeljati ob začetku poslovnega leta, na podlagi predikcij stranke o rasti poslovanja v tekočem poslovnem letu.

Davčne olajšave in subvencije

Uredimo vam vse potrebno za koriščenje davčnih olajšav in subvencij. Najpogosteje koriščene davčne olajšave in subvencije so

 • Investicijske davčne olajšave za nakup osnovnih sredstev
 • Davčne olajšave na zaposlovanje starejših delavcev
 • Subvencije Zavoda za zaposlovanje za novo zaposlene brezposelne delavce
 • Nepovratna sredstva občin, države, EU, Spirit, Slovenskega podjetniškega sklada.

Svetovanje glede vseh vrst davkov

Svetujemo za:

 • Pravne osebe
 • Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
 • Fizične osebe

Najpogosteje svetujemo glede sledečih davkov:

 • Davek od dohodka pravnih oseb
 • Dohodnina
 • DDV, trošarine, Davek na promet nepremičnin, Davek na motorna vozila
 • Davčni odtegljaji, Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja

Kontakt

Pošljite nam sporočilo, ali pa nas kontaktirajte na telefonsko številko 068 164 684.

Polja označena z zvezdico so obvezna!

Mesečni podatki o poslovanju:

Zavezanec za DDV

DA (mesečni)DA (trimesečni)NE

Računovodstvo

Davčno svetovanje

Nakup d.o.o.

Virtualna pisarna