Zaostreni pogoji za pridobitev potrošniškega kredita – od 1. novembra 2019

Zaostreni pogoji za pridobitev potrošniškega kredita

Zaostreni pogoji za pridobitev potrošniškega kredita veljajo od 1. novembrom 2019.

 

Zaostreni pogoji za pridobitev potrošniškega kredita so posledica zavezujočega navodila, ki ga je sprejela Banka Slovenije. Banka Slovenije želi s sklepom omejiti podeljevanje potrošniških in stanovanjskih kreditov. Zaostreni pogoji podeljevanja kreditov veljajo izključno za banke in hranilnice ter podružnice tujih bank, ki poslujejo v Republiki Sloveniji. Zaostreni pogoji podeljevanja kreditov ne veljajo za lizing družbe in druga podjetja, ki izvajajo dejavnosti potrošniškega kreditiranja (niso banke), in tudi ne velja za neslovenske spletne kreditne ponudbe.

 

 

Kaj je potrošniški kredit?

Potrošniški kredit je kredit, ki ga vzamemo, ko potrebujemo nekoliko manjše vsote denarja, npr. nakupu avtomobila, nakup gospodinjskih aparatov, manjša prenova stanovanja. Potrošniški kredit se odplačuje mesečno.

 

Banka Slovenije želi s sklepom:

– omejiti ročnost potrošniških kreditov na največ 7 let ter dovoliti nekaj manjših odstopanj,

– omejiti največje mesečne obremenitve za potrošniške in stanovanjske kredite.

 

Kaj je stanovanjski kredit?

Stanovanjski kredit je namenjen kritju stroškov nakupa ali prenove stanovanja, nakupa, gradnje ali prenove stanovanjske ali počitniške hiše oziroma pridobitvi dokumentacije za gradnjo.

 

Prav tako lahko stanovanjski kredit najamete za refinanciranje oziroma za poplačilo obstoječega stanovanjskega kredita, ki je bil morda sklenjen po manj ugodnih pogojih.

Višina stanovanjskega kredita je odvisna od odplačilne sposobnosti kreditojemalca in načina zavarovanja kredita.

 

Krediti pri bankah po novem

 

Primer 1: Štiričlanska družina z dvema mladoletnima otrokoma

 

Plača kreditojemalca: vsak od staršev prejema neto plačo 1.119 EUR (povprečna neto plača v Republiki Sloveniji v juliju 2019)

Obstoječi krediti: 0 EUR

Kreditna sposobnost = 1.119 – (715+237) = maksimalni znesek mesečnega odplačila 167 EUR

Znesek osebnega (potrošniškega) kredita na 7 let = okvirno maksimalno 11.500 EUR

Znesek stanovanjskega kredita na 20 let = okvirno maksimalno 30.000 EUR

Zaostreni pogoji v tem primeru pomenijo, da se lahko vsak od staršev štiričlanske družine zadolži največ do 30.000 EUR za stanovanjsko posojilo (skupaj za oba starša 60.000 EUR), v kolikor oba prejemata slovensko povprečno plačo. Po tem tudi dodatno kreditiranje ni več možno.

 

Primer 2: Štiričlanska družina z dvema mladoletnima otrokoma

 

Plača kreditojemalca: vsak od staršev prejema plačo 1.056 EUR neto

Obstoječi krediti: 0 EUR

Kreditna sposobnost = 1.056 – (715+237) = maksimalni znesek mesečnega odplačila 104 EUR

Znesek osebnega (potrošniškega) kredita za 7 let = okvirno 7.000 EUR

Znesek stanovanjskega kredita za 20 let = okvirno 18.500 EUR

Zaostreni pogoji v tem primeru pomenijo, da se lahko vsak od staršev štiričlanske družine zadolži največ do 18.000 EUR (skupaj za 36.000 EUR), v kolikor oba prejemata 1.056 EUR neto plače. Po tem tudi dodatno kreditiranje ni več možno.

 

Primer 3: Štiričlanska družina z dvema mladoletnima otrokoma

 

Plača kreditojemalca: vsak od staršev prejema plačo 928 EUR neto

Obstoječi krediti: 0 EUR

Kreditna sposobnost = 928 – (715+237) = 0 EUR

Znesek osebnega (potrošniškega) kredita za 7 let = 0 EUR

Znesek stanovanjskega kredita za 20 let = 0 EUR

Zaostreni pogoji v tem primeru pomenijo, da nobeden od staršev ne more najeti kredita.

 

Primer 4: Dvočlanska družina z enim mladoletnim otrokom (npr. mati samohranilka)

 

Plača kreditojemalca: mati samohranilka prejema plačo 1.119 EUR neto (povprečna neto plača v Republiki Sloveniji v juliju 2019)

Obstoječi krediti: 0 EUR

Kreditna sposobnost = 1.119 – (715+310) = maksimalni znesek mesečnega odplačila 94 EUR

Znesek osebnega (potrošniškega) kredita za 7 let = okvirno maksimalno 6.500 EUR

Znesek stanovanjskega kredita za 20 let = okvirno maksimalno 17.000 EUR

Zaostreni pogoji v tem primeru pomenijo, da se lahko mati samohranilka zadolži največ do 17.000 EUR. Po tem tudi dodatno kreditiranje ni več možno.

 

VIR: Združenje bank Slovenije

    Računovodstvo

    Davčno svetovanje

    Nakup d.o.o.

    Virtualna pisarna