Zaprtje S.P.-ja

Ko se podjetniki odločajo za zapiranje s.p.-jev, je običajno, da se podjetja zaprejo konec leta. Če imate s.p. in razmišljate o zaprtju, so tu kratki napotki oz. opis postopka zaprtja s.p..

 

V našem računovodskem podjetju SATURN RAČUNOVODSTVO vam brezplačno svetujemo, kako zapreti vaš s.p.; prav tako vam izdelamo zaključne bilance ob zapiranju podjetja.

 

 

Zapiranje s.p.-ja
V 60 dneh po izbrisu iz poslovnega registra mora podjetnik oddati zaključne bilance in davčni obračun DDD (davka od dohodka iz dejavnosti).

 

Kratek povzetek postopka zaprtja s.p. v korakih:

 

1. korak:

Podjetnik na VEM točki skupaj z referentom odda obrazec o zaprtju podjetja (vsaj 3 dni pred nameravanim datumom zaprtja)

2. korak:

Podjetnik se mora v 8 dneh odjaviti iz socialnih zavarovanj (v kolikor za to ne poskrbijo referenti na VEM točki) z oddajo obrazca M-2 na ZZZS. To vam lahko uredi vaš računovodja.

3.korak:

Podjetnik mora po izbrisu podjetja iz Poslovnega registra Slovenije poskrbeti še za zaprtje poslovnega računa na banki.

4. korak:

V 60 dneh po izbrisu mora podjetnik na FURS oddati davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, prav tako mora na Ajpes oddati zaključne računovodske izkaze.

 

Vloga za izbris iz Poslovnega registra Slovenije

Prijavo za izbris mora podjetnik ali od njega za ta namen pooblaščena oseba prijaviti najmanj 3 dni pred dejanskim zaprtjem s.p..

Prijavo za izbris lahko vloži podjetnik sam ali prek pooblaščenca, pri čemer mora slednji pri vložitvi vloge predložiti pisno pooblastilo, na katerem je overjen podpis pooblastitelja. Podpis se lahko overi pri notarju ali na upravni enoti.

Prijavo za izbris iz Poslovnega registra RS lahko samostojni podjetnik vloži prek spletnega portala e-VEM (vse na enem mestu) ali na vstopnih točkah VEM. Vstopne točke VEM so:

 • izpostave AJPES,
 • upravne enote,
 • vstopne točke Obrtne zbornice Slovenije in območnih obrtnih zbornic,
 • vstopne točke Gospodarske zbornice Slovenije in območnih gospodarskih zbornic,
 • vstopne točke SPIRIT Slovenija (javna agencija),
 • druge točke VEM

Potrebovali boste osebni dokument in davčno številko.


Podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem za obveznosti s.p.-ja

Kot samostojni podjetnik ste po zaprtju s.p. še vedno odgovorni za vse neporavnane obveznosti, ki izhajajo iz naslova opravljanja dejavnosti, in sicer odgovarjate z vsem svojim osebnim premoženjem. Prav tako prevzamete pravico do vseh neplačanih terjatev, ki jih ima vaš s.p. do svojih kupcev na dan zaprtja.

 

 

  Računovodstvo

  Davčno svetovanje

  Nakup d.o.o.

  Virtualna pisarna