Število delovnih dni za leto 2019; 40-urni delovni teden

Število delovnih dni v letu 2019 – po mesecih

Število delovnih ur v letu 2019 – po mesecih

Mesec

Delovniki – dni (ur)

Prazniki – dni (ur)

Skupaj dni

Skupaj ur

januar

21 (168)

2 (16)

23

184

februar

19 (152)

1 (8)

20

160

marec

21 (168)

0

21

168

april

21 (168)

1 (8)

22

176

maj

21 (168)

2 (16)

23

184

junij

19 (152)

1 (8)

20

160

julij

23 (184)

0

23

184

avgust

21 (168)

1 (8)

22

176

september

21 (168)

0

21

168

oktober

22 (176)

1 (8)

23

184

november

20 (160)

1 (8)

21

168

december

20 (160)

2 (16)

22

176

Skupaj

249 (1992)

12 (96)

261

2088


Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

 

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V skladu z določbo 410. člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2019 znaša 56 % povprečne plače. To pomeni, da

 • je najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019, znašala 911,09 Eur bruto (56 % povprečne plače zaposlenih v RS za leto 2017, ki znaša 1.626,95 eur).
 • za izplačila od 1. 3. 2019 dalje pa je najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 941,67 Eur bruto (56 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto 2018, ki znaša 1.681,55 Eur).

 

Minimalna plača

Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) določa pravico dominimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Minimalna bruto plača znaša:

 • za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, znesek 886,63 evrov bruto,
 • za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, znesek 940,58 evrov bruto.

 

Podatki za pretekla obdobja – Minimalna plača:

 • od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018: 842,79 evrov
 • od 1.januarja 2017 do 31. decembra 2017: 804,96 evrov 
 • od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016: 790,73 evrov
 • od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015: 790,73 evrov
 • od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014: 789,15 evrov
 • od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013: 783,66 evrov
 • od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012: 763,06 evrov
 • od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011: 748,10 evrov
 • od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010: 734,15 evrov
 • od 1. avgusta 2009 do 28. februarja 2010: 597,43 evrov
 • od 1. avgusta 2008 do 31. julija 2009: 589,19 evrov
 • od 1. marca 2008 do 31. julija 2008: 566,53 evrov
 • od 1. avgusta 2007 do 29. februarja 2008: 538,53 evrov
 • od 1. avgusta 2006 do 31. julija 2007:  521,83 evrov (125.052,00 SIT)
 • od avgusta 2005: 122.600,00 SIT
 • od avgusta 2004: 117.500,00 SIT

 

Regres za letni dopust

Regres za letni dopust je, skladno s 131. členom ZDR-1, delodajalec dolžan delavcu, ki je zaposlen celo leto in za poln delovni čas, in, ki ima pravico do celotnega letnega dopusta, izplačati najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, razen v nekaterih posebnih primerih. Več o regresu si lahko preberete v tem prispevku.

 


 

Tematike:

število delovnih ur 2019 | fond ur 2019 | delovne ure 2019 | delovni dnevi 2019 | število delovnih dni | podatki za obračun plač | podatki za obračun plač 2019 | podatki za obračun plač januar 2019 | podatki za obračun plač februar 2019 | podatki za obračun plač marec 2019 | podatki za obračun plač april 2019 | podatki za obračun plač maj 2019 | podatki za obračun plač junij 2019 | podatki za obračun plač julij 2019 | podatki za obračun plač avgust 2019 | podatki za obračun plač september 2019 | podatki za obračun plač oktober 2019 | podatki za obračun plač november 2019 | podatki za obračun plač december 2019 |

  Računovodstvo

  Davčno svetovanje

  Nakup d.o.o.

  Virtualna pisarna