Davčni in računovodski nasveti

Prikrito delovno razmerje – visoke kazni

Prikrito delovno razmerje je eno izmed najpogostejših kršitev delovnopravne zakonodaje. Gre za izigravanje zakonodaje. Za takšno izigravanje pa so predpisane visoke kazni. Globa lahko znaša od 3.000,00 EUR, pa vse do 20.000,00 EUR.   Kdaj gre za prikrito delovno razmerje?   V praksi delodajalci za opravljanje dela z izvajalci sklepajo najrazličnejše civilnopravne pogodbe. To so

Preberi »

Posebna nižja 5% stopnja DDV za knjige

Posebna nižja stopnja DDV v višini 5 % se uporablja za dobave opravljene od vključno 1. 1. 2020 dalje. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L)     V skladu z novelo zakona o DDV se uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %, in sicer za: dobavo knjig,

Preberi »

Zaprtje S.P.-ja

Ko se podjetniki odločajo za zapiranje s.p.-jev, je običajno, da se podjetja zaprejo konec leta. Če imate s.p. in razmišljate o zaprtju, so tu kratki napotki oz. opis postopka zaprtja s.p..   V našem računovodskem podjetju SATURN RAČUNOVODSTVO vam brezplačno svetujemo, kako zapreti vaš s.p.; prav tako vam izdelamo zaključne bilance ob zapiranju podjetja.  

Preberi »

Znižanje davčne osnove za pravne osebe in podjetnike – z olajšavo za donacije – do 0,5% letnih prihodkov

  Podjetja, društva, zavodi in druge pravne osebe (davčni zavezanci za davek od dobička) ter zasebniki in samostojni podjetniki, lahko uveljavljajo olajšavo pri davku od dobička za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, če gre za izplačila

Preberi »

Spremembe zneska splošne dohodninske olajšave v letu 2020

Spremembe zneska splošne dohodninske olajšave in sprememba izračuna dodatne splošne olajšave (19., 23., 24. člen ZDoh-2V) v letu 2020 (velja tako za fizične osebe kot samostojne podjetnike in druge zasebnike, tj. fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost)   Splošna olajšava, ki se prizna vsakemu rezidentu, določena v prvem odstavku 111. člena ZDoh-2, se poviša od

Preberi »

Zaostreni pogoji za pridobitev potrošniškega kredita – od 1. novembra 2019

Zaostreni pogoji za pridobitev potrošniškega kredita Zaostreni pogoji za pridobitev potrošniškega kredita veljajo od 1. novembrom 2019.   Zaostreni pogoji za pridobitev potrošniškega kredita so posledica zavezujočega navodila, ki ga je sprejela Banka Slovenije. Banka Slovenije želi s sklepom omejiti podeljevanje potrošniških in stanovanjskih kreditov. Zaostreni pogoji podeljevanja kreditov veljajo izključno za banke in hranilnice

Preberi »

Novosti v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane zaposlenih

Višina povračila stroškov se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Če v kolektivni pogodbi ni določena, se določi s podzakonskim aktom. V ta namen je bila sprejeta Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.   Finančna uprava RS je v mesecu avgustu objavila prenovljena pojasnila v zvezi s povračilom

Preberi »

Računovodstvo

Davčno svetovanje

Nakup d.o.o.

Virtualna pisarna