Davčni in računovodski nasveti

Zaprtje S.P.-ja

Ko se podjetniki odločajo za zapiranje s.p.-jev, je običajno, da se podjetja zaprejo konec leta. Če imate s.p. in razmišljate o zaprtju, so tu kratki napotki oz. opis postopka zaprtja s.p..   V našem računovodskem podjetju SATURN RAČUNOVODSTVO vam brezplačno svetujemo, kako zapreti vaš s.p.; prav tako vam izdelamo zaključne bilance ob zapiranju podjetja.  

Preberi »

Znižanje davčne osnove za pravne osebe in podjetnike – z olajšavo za donacije – do 0,5% letnih prihodkov

  Podjetja, društva, zavodi in druge pravne osebe (davčni zavezanci za davek od dobička) ter zasebniki in samostojni podjetniki, lahko uveljavljajo olajšavo pri davku od dobička za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, če gre za izplačila

Preberi »

Spremembe zneska splošne dohodninske olajšave v letu 2020

Spremembe zneska splošne dohodninske olajšave in sprememba izračuna dodatne splošne olajšave (19., 23., 24. člen ZDoh-2V) v letu 2020 (velja tako za fizične osebe kot samostojne podjetnike in druge zasebnike, tj. fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost)   Splošna olajšava, ki se prizna vsakemu rezidentu, določena v prvem odstavku 111. člena ZDoh-2, se poviša od

Preberi »

Zaostreni pogoji za pridobitev potrošniškega kredita – od 1. novembra 2019

Zaostreni pogoji za pridobitev potrošniškega kredita Zaostreni pogoji za pridobitev potrošniškega kredita veljajo od 1. novembrom 2019.   Zaostreni pogoji za pridobitev potrošniškega kredita so posledica zavezujočega navodila, ki ga je sprejela Banka Slovenije. Banka Slovenije želi s sklepom omejiti podeljevanje potrošniških in stanovanjskih kreditov. Zaostreni pogoji podeljevanja kreditov veljajo izključno za banke in hranilnice

Preberi »

Novosti v zvezi s povračilom stroškov prevoza in prehrane zaposlenih

Višina povračila stroškov se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Če v kolektivni pogodbi ni določena, se določi s podzakonskim aktom. V ta namen je bila sprejeta Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.   Finančna uprava RS je v mesecu avgustu objavila prenovljena pojasnila v zvezi s povračilom

Preberi »

E-bolniški list od februarja 2020 (eBOL)

Povzetek članka : E-bolniški list od februarja 2020 (eBOL)   Vsi osebni zdravniki bodo predvidoma do 1. januarja 2020 že izdajali samo še e-bolniške liste. Delodajalci pa jih bodo morali elektronsko prevzemati predvidoma od februarja 2020 dalje.   Delodajalcu ne bo več potrebno čakati, da mu bo delavec prinesel bolniški list za obračun plač, ampak

Preberi »

Ustanovitev društva

Ustanovitev društva   Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe. V postopku ustanavljanja društva ustanovitelji najprej skličejo ustanovni zbor. Na njem sprejmejo sklep o ustanovitvi društva, temeljni akt (statut) društva ter izvolijo organe društva. O ustanovem zboru se napiše zapisnik.   Registracija društva Za registracijo društev je pristojna Upravna enota, na

Preberi »

Računovodstvo

Davčno svetovanje

Nakup d.o.o.

Virtualna pisarna